Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

Federasyon diplomatik ve bilimsel bir kuruluş olduğundan, gizleme aletleri (cloaking devices) ideallerine ters düşer. Ayrıca, Romulan Yıldız İmparatorluğu'yla yapılan Algeron Anlaşması'na göre, Federasyon'un bu gemi saklama teknolojisi arştırması yasaktır.

Federasyon'un, saklama teknolojisine sahip bir gemiyle karşılaşması 2266'da, 100 yıllık barıştan sonra, bir Romulan gemisinin yeni saklama cihazını deneme amacıyla Tarafsız Bölge'yi (neutral zone) geçmesiyle oldu. Ancak, USS Atılgan'ın kaptanı James T. Kirk , gemiyle karşılaştığında onu "işlevsel ama hatalı" bulmuştu. Geminin gizleme kalkanının yüksek enerji ihtiyacı gemiye ancak itişe yetecek kadar güç bırakıyordu, bu yüzden silahları hazırlayıp saldırmak için gizleme kalkanını kaldırmak şarttı; üstelik Romulan alıcıları, gemi gizliyken "kör"düler. Atılgan'ın alıcıları ise, silahları kilitleyecek kadar iyi olmasa da, Romulanlar'ı yenebilecek kadar iyi bir şekilde gemiyi takip edebiliyordu.

Kısa süre sonra, Romulanlar, Klingonlar'la güçlerini birleştirip gizleme aletlerinin takip edilemeyen ve warp motorlu gemilerde çalışabilen bir modelini yaptılar. Federasyon ise, karşılık olarak cihazı inceleme amacıyla çaldı...

2293'te, Klingonlar, gizleme kalkanını kaldırmadan torpidolarını ateşleyebilen bir gemiye sahipti. Bu Klingon Avcı Kuşu, Khitomer Barış Konferansını sabote etmek isterken, USS Atılgan ve USS Excelsior NCC 200 tarafından yok edildi.

2311'de Romulanlar gözden kayboldu. '364'te tekrar ortaya çıktıklarında ve Tarfsız Bölge'yi ihlal ettiklerinde, Kaptan Jean-Luc Picard gizleme aletlerine yeni bir ekleme yapılmadığını fark etti. 2365'te, Kumandan William T. Riker, "Subay Değişim Programı" ile, bir Klingon gemisinde çalışıp gizleme aletini çalışırken gören ilk Yıldız Filosu subayı oldu. Ertesi yıl, Romulan Amirali Jarok sığındı ve aletle ilgili bazı gizleri Baş Mühendis Geordi La Forge'la paylaştı.

2371' de ise, Jem'hadar tehlikesi yüzünden Romulanlar Federasyonu bir gizleme aletini "ödünç verdiler". Kullanımı hakkında bir çok Romulan kısıtlaması getirilen cihaz, Federasyon'un yeni bir savaş gemisine: USS Defiant'a yerleştirildi.Geminin kaptanı ise, Derin Uzay 9 (Deep Space 9)dan Kumandan Benjamin Sisko'ydu...

 

 

 

DİZİLER
|
FİLMLER
|
HABERLER
|
KÜLTÜRLER
|
TREKNOLOJİ
|
DOSYA
|
OYUNLAR
|
GEYİKLER
|
DOWNLOAD
|
LİNKLER