Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

Klingon İmparatorluğu büyük svaşçı Unutulmaz Kahless'ten 1500 yıl kadar önce kurulmuştu. Zalim kardeşi Morath'ı Klingon onur kılıcı bat'telth'le öldürüp halkını birleştiren odur.

Klingonlar Qo'nos (Kronos okunur) gezegeninden gelmişlerdir ve First City (yanda) başkentleridir. Eskiden büyük bir kale olan şehrin mimarisi askeri duyarlılığı yansıtır.

First City'nin siluetinde en çok Great Hall dedikleri, Klingon Yüksek Konseyi'nin imparatorluğu yönettiği yapı göze çarpar.

Klingonların yansızlık anlayışı saldırı, kaçırma, suikast gibi eylemleri dışarda bırakmaz.

Federasyon ve klingonlar'ın ilk karşılaşması 2218 yılında olmuştur. İki uygarlık, 2369'da imzalanan Khitomer antlaşmasından beri barış halindedirler.

Klingon Irkı

Klingonlar savaşçı bir ırktır. Gururlu, saldırgan, neredeyse bir din derecesinde onura ve geleneğe bağlı Klingonlar'ın tarihi savaşlarla doludur. Tüm bu özellikler, Klingonlar'ıevrende korkulan bir ırk yapmaya yeter.

Klingonlar'ın dövüşe yatkınlığı genetiktir. Son derece güçlüdürler ve biyolojik yapıları sayesinde bir çok yaraya rağmen ayakta kalabilirler.

Klingonlar, diğer alanlarda ileri oldukları halde tıpta gelişmemişlerdir. Bu, şu gerçeğe bağlanabilir: savaşta ölmek Klingonlar için büyük bir onur, savaşçının ruhunun özgürleşmesidir. Yaralanmış ve düşmana karşı koyamayacak bir Klingon'dansa, Hegh'bat geleneğine bağlı kalıp intihar etmesi beklenir.

Klingonlar ağlamaz, istese de ağlayamazlar çünkü gözyaşı kanalları yoktur...

Galaksinin bu sektöründeki birçok diğer ırk gibi, Klingon DNA'sı da insanınkiyle de uyumludur. Melezler ise, az olmakla birlikte görülmektedir.

Klingon kumandanı Kang, insanlarla işbirliğinin onları zafere taşıyabileceğini gören ilk Klingon'dur. 2268'de, Kaptan James T.Kirk'le güçlerini birleştirir kendilerini tutsak eden Beta XII-A varlığını yenmeyi başarır.

Barışın bir başka savunucusu da Yüksek Konsey başkanı Chancellor Gorkon olmuştur. Fakat 2293'te, bir suikast sonucu öldürülmesine rağmen barış süreci bozulamamıştır.

 

DİZİLER
|
FİLMLER
|
HABERLER
|
KÜLTÜRLER
|
TREKNOLOJİ
|
DOSYA
|
OYUNLAR
|
GEYİKLER
|
DOWNLOAD
|
LİNKLER