Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

İlk olarak Yeni Nesil'in "Q-Who?" bölümünde görünen Borg, sibernetik eklentileri olan insansı bir ırktır. Vücutlarına, alt uzay sinyallerini kullanarak biribirleriyle haberleşmelerini sağlayan sibernetik parçalar eklemişlerdir. Birbirlerine böylece sıkıca bağlanmış olduklarından, kişiliklerini kaybetmişler ve kollektif, tek bir kişi gibi düşünüp hareket eder olmuşlardır. Hızlı düşünürler ve üzerlerinde bir ya da iki kez kullanılan her silaha adapte olabilirler. Tek bir amaçları vardır: Diğer tüm yaşam biçimlerini asimile edip Borg haline getirmek...

Tamamen mantıklıdırlar: Kollektif'lerinde duyguya yer yoktur. Bu mantık gemilerinin biçiminde kendini belli eder: büyük ve neredeyse yok edilemez küpler (sadece en yüksek EM bandına karşı savunmasızdırlar, ama bu frekanslara da çabuk adapte olurlar). Çok büyük miktarda enerji üretebidiklerinden, gemilerinin %78'i işev dışı dahi olsa çalışmaya devam edebilir. İtici hız, warp hızı veya kendilerine özel "transwarp hızı"nı kullanabilirler.

Borg'un ana dünyasının Delta Quadrant'da olduğu neredeyse kesindir. Yıldız Filosu, Borg'un belli bir yaşa dek diğer insansılar gibi büyüdüğünü ve daha sonra sibernetik parçalar eklenerek Kollektif'e dahil edildiklerini düşünmektedir. Her Borg'un vücudunda farklı aletler bulunur, yani hepsinin toplumda farklı bir görevi vardır. Kollektif, bir Borg'un diğerleriyle bağlantısını (normal durumlarda) kesemez: bu bir kolu kesmek gibidir. ancak yaralı bir Borg, düşmanların bilim adamlarına delil bırakmadan kendini yok eder...

 

Borg kraliçe Borg 'drone'ları
Borg küresi Borg kraliçe ve "seven of nine" (800x600)
 
DİZİLER
|
FİLMLER
|
HABERLER
|
KÜLTÜRLER
|
TREKNOLOJİ
|
DOSYA
|
OYUNLAR
|
GEYİKLER
|
DOWNLOAD
|
LİNKLER